Alte beneficii de asistenta sociala

Acte necesare in vederea eliberarii anchetei sociale pentru rechizite:

 • Cerere tip;
 • acte de identitate BI/CI ale parintilor;
 • certificate nastere copii;h
 • certificat de casatorie;
 • acte din care sa rezulte ca urmeaza o forma de invatamant (adeverinta scolara) in original;
 • adeverinta de salariat, eliberata de la locul de munca, pentru parinti, cu venitul net lunar in original;
 • adeverinta ANAF (Bragadiru),pentru cei care nu realizeaza venituri in original.

Acte necesare in vederea intocmirii dosarului pentru serviciul de evaluare persoane adulte cu handicap - LEGEA 448/2006:

  • cerere;
  • carte/buletin de identitate (in termen de valabilitate) – original+copie;
  • certificat de nastere – original+copie;
  • certificat casatorie/hotarare de divort/certificate deces sot (pentru femei);
  •  ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap,din judetul ilfov-original, efectuata inaintea prezentarii la secpah - original;
  •  adeverinta de salariat –original+copie;
  •  decizie de pensionare:-medicala si administrative (pentru pensie de invaliditate) si administrative (pensie de limita     varsta) - original si copie si talon – original;
  •  adeverinta de venituri , pentru venituri impozabile, de la administratia financiara – original+copie (pentru persoanele fara venituri);
  •  adeverinta de la primarie pentru venituri neimpozabile – original;
  • certificatul de incadrare in grad si tip de handicap(ultimul) – original+copie;
  •  scrisoare medicala –tip- de la medicul de familie- original+copie;
  •  certificat medical cu timbru, adresat comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap(care se elibereaza de la secretariatele spitalelor) – original+copie, in baza actelor medicale recente;
  • bilete de iesire din spital ,recente si de la debutul afectiunii –originale si copii;
  •  investigatii paraclinice, care pot fi completate la solicitarea secpah – originale+copii;
  •  referat de la medicul specialist cu istoricul bolii si starea prezenta, adresat cepah – original+copie;
  •  documente medicale de la debutul afectiunii (copilarie ,adolescenta-unde este cazul  – originale+copii;
  •  alte acte care pot sa dovedeasca debutul precoce (ex.:livret militar ,decizie pensie invaliditate ) – originale+copii;
  •  proces verbal medico-legal in cazul accidentelor de munca, rutiere, agresiuni –original+copie;
  •  adeverinta sociala de la medicul de familie vizata de serviciul social al primariei ca persoana este  netransportabila – original+copie;
  •  doua dosare cu sina pentru indosarierea actelor.

  Serviciul Evaluare Complexa Adulti:

  Program de lucru cu publicul: Luni, Marti si Joi orele 09:00 – 13:00

  Tel.: 021.369.58.89/021.369.58.90

  Fax: 021.369.58.88

  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Oras Voluntari, Bulevardul Voluntari nr.94-96, Judetul Ilfov.

   

   

  Acte necesare in vederea eliberarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap copii  - LEGEA 448/2006:

  • B.I./C.I. pentru parinti – original+copie;
  • certificat de casatorie – original+copie;
  • certificat de nastere si C.I. pentru copil – original+copie;
  • hotarare de divort (daca este cazul) si acordul celuilalt parinte pentru depunerea dosarului de incadrare in grad de handicap (pentru custodie comuna) – original+copie;
  • certificat de deces (daca este cazul) – original+copie;
  • documentul prin care se face dovada ca persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotarare a instantei/hotarare a comisiei pentru protectia copilului) – original+copie;
  • ancheta sociala (de la primarie) si anexa 6 Factorii de mediu – model anexa a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale – original, se vor completa cu adresa din CI si daca este cazul adresa fara forme legale; declaratii pe propria raspundere date in fata asistentului social din primarie (nume in clar, semnatura, numar de inregistrare de la registratura, data si stampila primariei) pentru parintii care nu locuiesc cu forme legale la aceeasi adresa cu copilul; orice modificare se semneaza si stampileaza – original;
  • certificat medical tip A5 de la medicul de specialitate – original+copie;
  • documentele medicale aditionale la certificatul medical de tip A5(scrisoare medicala, bilete de externare) – originale+copii;
  • fisa medicala sintetica completata de medicul de familie sau medical currant din unitatea specializata in ingrijiri paliative – original+copie;
  • fisa psihologica de la psihologul atestat in psihologie clinica  – original+copie;
  • fisa psihopedagogica – original+copie;
  • certificatul de incadrare in grad de handicap in vigoare (la reevaluare) – original+copie;
  • caracterizare de la scoala urmata de copil, traseu educational, fisa de evaluare continua, adeverinta scolara, fisa psihologica – original+copie;
  • certificatul de orientare scolara si profesionala in vigoare – original+copie;
  • in cazul in care unul dintre parinti are domiciliul in alt judet/sector – negatie de la DGASPC de judet/sector;
  • alte documente in copie.

   

  DOSARUL VA FI DEPUS DE PARINTII COPILULUI SAU DE REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTUIA. MENTIONAM CA PREZENTA COPILULUI ESTE OBLIGATORIE.

  021.301.82.40 – interior 105.
  Pentru prelungirea certificatelor de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap actele vor fi depuse cu cel putin 30 de zile inainte de expirare.

  Tel.: 021.369.58.89/021.369.58.90

   Fax:021.369.58.88

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Oras Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Judetul Ilfov.

 

      Acte necesare de incadrare a asistentului personal pentru persoane cu grad de handicap/pentru indemnizatii persoane cu grad de handicap:

 • cerere;
 • act de identitate BI/CI asistent personal si persoana cu grad de handicap;
 • certificat nastere asistent personal si persoana cu grad de handicap;
 • certificat de casatorie asistent personal si persoana cu grad de handicap;
 • carnet de munca, adeverinta vechime;
 • acte studii asistent personal;
 • cazier judiciar asistent personal;
 • adeverinta de la medicul de familie asistent personal;
 • certificat de incadrare in grad de handicap, persoana cu grad de handicap.

Adauga comentariu


Cod de securitate
Schimba

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICOLAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro