Stimati cetățeni!

Vă aducem la cunoștință că în baza Art.l - alin.(l) din Legea 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia si a Art. 7 alin.(l) Normelor de aplicare a Legii 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, a Ordinului Comun Ord.45/1991, Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecțic și Ecologizare Mediu Ilfov va efectua tratamente pentru combaterea si distrugerea buruienii ambrozia.
Acțiunea se va face terestru, prin pulverizare cu instalațiile montate pe autoutilitare, după ora 09:30. cu produsul ROUNDUP CLASIC PRO. in doza de 6 litri/ha.

ADRESA NR.1093/29.06.2020, PRIVIND COMBATEREA SI DISTRUGEREA BURUIENII AMBROZIA, CONFORM LEGII 62/2018

 

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro