logo ciorogarla

 

Hotararea nr.1 - Excedent buget local

HOTARAREA Nr.2 - Denumire strazi noi

HOTARAREA Nr.3 - ROF 2018

HOTARAREA Nr.4 - Acord de Cooperare intre Comuna Ciorogirla si Comuna Tipala, Raionul Ialoveni, Rep.Moldova

HOTARAREA Nr.5 - Schimbare destinatie teren

HOTARAREA Nr.6 - Plan de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018

HOTARAREA Nr.7 - Structura retelei  scolare 2018-2019

HOTARAREA Nr.8 - Achizitionarea serviciilor juridice de consultanta

HOTARAREA NR.9 - Grila salarii

HOTARAREA Nr.10 - AA delegare gestiune serviciul public de salubrizare

HOTARAREA Nr.11 - Taxa speciala de salubrizare

HOTARAREA Nr.12 - Impozite si taxe - 2018

HOTARAREA Nr.13 - Modernizare sistem rutier, strazi comunale

HOTARAREA Nr.14 - Buget local anul 2018

HOTARAREA Nr.15 - Aprobarea Planului de ocupare a F.P

HOTARAREA Nr.16 - Registrul agricol sem.II 2017

HOTARAREA Nr.17 - Executie bugetara trim.IV 2017

HOTARAREA Nr.18 - Finantare ob.de investitii 2018

HOTARAREA Nr.19 - Burse scolare 2017-2018

HOTARAREA Nr.20 - Inregistrarea comunei Ciorogirla in SNEP tranzactii on-line

HOTARAREA Nr.21 - Infiintare Centru Social

HOTARAREA Nr.22 - Infiintare Serviciul Public de Asistenta Sociala

HOTARAREA Nr.23 - Aprobarea Planului de actiune pe anul 2018 privind gestionarea cainilor fara stapan din comuna Ciorogirla, jud.Ilfov

Hotararea nr.25 din 29.05.2018 pt.modificare HCL 33 din 17.10.2017

Hotararea nr.26 din 29.05.2018 pt.modificare HCL nr.32 din 17.10.2017

Hotararea nr.27 din 29.05.2018 pt.modificare HCL nr.35 din 17.10.2018

Hotararea nr.28 din 29.05.2018 pt.modificare HCL nr.34 din 17.10.2017

Hotararea nr. 29 din 26.06.2018 Construire Service Camioane , Spalatorie Auto, Showroom, Zona Logistica si Utilitati DJ 601

Hotararea nr. 30 din 28.06.2018 Asociere com. Ciorogirla in vederea constituirii Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara pt. Gestionarea Integranta a Deseurilor Ilfov

HOTARAREA NR. 31 DIN 31.07.2018-PUZ

HOTARAREA NR. 32 DIN 31.07.2018 privind aprobare act aditional nr. 4 la contract de delegare a gestiunii Serviciului de Alimentare cu apa si canalizare

HOTARAREA NR. 33 DIN 31.07.2018 PRIVIND APROBARE STUDIU DE FEZABILITATE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICE PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUD. ILFOV

Hotararea nr. 34 din 23.08.2018 privind contul executiei bugetare pe anul 2017

Hotararea nr. 35 din 23.08.2018 privind contul executiei bugetare pentru trimestrul I 2018

Hotararea nr. 36 din 23.08.2018 privind suplimentarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr. 37 din 23.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr. 38 din 04.09.2018 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Ciorogirla

Hotararea nr.39 din 04.09.2018 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Ciorogirla si a serviciilor publice de interes local

Hotararea nr.40 din 04.09.2018 privind stadiul completarii si stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol 2015-2019 pt.semestrul I 2018

Hotararea nr.41 din 04.09.2018 privind Planul de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul comunei Ciorogarla

Hotararea nr.42 din 30.10.2018 privind demolarea imobilului Camin Cultural - Corp A si Corp B,situat in com.Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti, nr.142, judetul Ilfov

Hotararea nr. 43 din 30.10.2018 rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr. 44 din 27.11.2018 privind contul executiei bugetare pt. trimestrul II 2018

Hotararea nr. 45 din 27.11.2018 privind infiintarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei

Hotararea nr. 46 din 27.11.2018 privind modificarea anexei 10 si Anexei 13 a HCL nr. 23 din 24.05.2016 privind aparteneta la domeniul public a drumurilor strazilor din comuna Ciorogirla

Hotararea nr.47 din 11.12.2018 privind planul local de actiune pentrudezapezirea localitatii in caz de necesitate, pe perioada iernii 2019-2020

Hotararea nr.48 din 11.12.2018 privind contul executiei bugetare pe trim. III 2018

Hotararea nr.49 din 11.12.2018 privind acordarea unor mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov in vederea modificarii contractului de delegare de gestiune incheiat cu operatorul STB SA

Hotararea nr.50 din 11.12.2018 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2019

Hotararea nr.51 din 11.12.2018 privind acordarea indemnizatiei de hrana incepand cu data de 01.12.2018 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Ciorogirla, jud. Ilfov

Proiect de hotarare nr. 165 din 08.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2017, in valoare de 2.378.577,46 lei din excedentul bugetului local

Proiect de hotarare nr. 893 din 23.01.2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pt.utilizatorii serviciului pers. fizice care nu au incheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare

Proiect de hotarare nr. 1248 din 01.02.2018 privind completarea Hotararii nr. 41 din 18.12.2017 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2018

Proiect de hotarare nr. 1673 din 09.02.2018 privind incheierea unui act aditional la contractul nr. 3822 din 2006 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a com. Ciorogarla prin concesiune

 

 

 

  

 

 

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro