logo ciorogarla

HOTARAREA nr. 1 din 09.01.2018

Hotararea nr. 2 din 08.01.2019 privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI si acordarea de mandat special Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti Ilfov

Hotararea nr. 3 din 29.01.2019 - PUD SC ADM URBAN SRL - Dispensar uman sat Dirvari, Amenajare Acces si parcari, circulatii auto si pietonale, spatii verzi, asigurare bransamente si utilitati, str.Adunati, T4, P297, sup. 425 mp

Hotararea nr. 4 din 29.01.2019 privind contul executiei bugetare la data de 30.11.2018

Hotararea nr. 5 din 29.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului Teren minifotbal, Suprafata Sintetica, inclusiv Imprejmuire si Instalatie Nocturna, Liceul Tehnologic Pamfil Seicaru com. Ciorogirla

Hotararea nr. 6 din 29.01.2019 privind Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 - beneficiari ajutor social conform Legii nr. 4162001

Hotararea nr. 7 din31.01.2019 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul nr. 17153 din 28.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune in comuna Ciorogirla, judetul Ilfov

Hotararea nr. 8 din 31.01.2019 privind stabilirea nivelului de salarizare al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul primariei comunei Ciorogirla incepand cu luna Ianuarie 2019

Hotararea nr. 9 din 31.01.2019 privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare

Hotararea nr. 10 din 31.01.2019 privind atribuire denumire strada nou infiintata in comuna Ciorogirla, satul Ciorogirla

Hotărârea nr. 11 din 26.03.2019 privind stadiul completării şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activităţii de inscriere în registrul agricol 2015-2019, pentru semestrul II, anul 2018

Hotărârea nr. 12 din 26.03.2019 privind structura reţelei şcolare la nivelul comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2019-2020

Hotărârea nr. 13 din 23.04.2019 privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea comunei Ciorogârla

Hotărârea nr. 14 din 23.04.2019 privind aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,din cadrul Centrului Social Multifuncţional al comunei Ciorogârla

Hotărârea nr.15 din 23.04.2019 privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organiyare a adunărilor publice

Hotărârea nr. 16 din 10.05.2019 privind contul executiei bugetare pe anul 2018

Hotărârea nr. 17 din 10.05.2019 privind bugetul local al comunei Ciorogârla pe anul 2019

Hotărârea nr. 18 din 10.05.2019 privind aprobarea punctelor pe ordinea de zi a AGA ADTPBI  şi acordarea de mandat special Asociaţiei de Deyvoltare Intercomunitară pt.Transport Public Bucureşti-Ilfov

Hotărârea nr. 19 din 23.05.2019 privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI şi acordarea de mandat special Asociaţiei de DeZvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-ILFOV

Hotărârea nr. 20 din 23.05.2019 privind utlizarea sumei de 12406271 din excedentul bugetului local al anului 2018 pentru finanţarea unor obiective de investitii de la Secţiunea Dezvoltare în anul 2019

Hotărârea nr. 21 din 23.05.2019 privind finanţare obiectiv investitii Extindere şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 1 comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov

Hotărârea nr. 23 din 23.05.2019 Privind asocierea C.L. Ciorogârla şi C.J. Ilfov în vederea realizării proiectului de dezvoltare locală Amenajare şanţuri şi trotuare pe străzile comunale din comuna Ciorogârla, jud. Ilfov

Hotărârea nr. 24 din 23.05.2019 privind asocierea C.L. al comunei Ciorogârla şi Consiliulul Judeţean Ilfov în vederea realizării proiectului de dezvoltare locală Modernizare sistem rutier, străzi comunale, com. Ciorogârla, jud. Ilfov

Hotărârea nr. 25 din 23.05.2019 privind asocierea UAT Judeţul Ilfov prin C.J. Ilfov, cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, în vederea derulării Proiectului Sportul pentru toti

Hotararea nr. 26 din 30.07.2019 privind Actualizare componenta a Grupului de Lucru Local

Hotararea nr. 27 din 27.08.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor cadru pt. achizitia produselor si  a serviciilor pt. derularea masurilor educative aferente Programului pt. scoli 2017-2023

Hotararea nr. 28 din 27.08.2019 privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI si acordarea de mandat special ADITPB-Ilfov

Hotararea nr. 29 din 27.08.2019 privind stadiul completarii si stabilirii masurilor pt.eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in reg. agricol 2015-2019, pentru semestrul I 2019

Hotararea nr. 30 din 27.08.2019 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna Ciorogarla si stabilirea modalitatii de gestiune a acestui serviciu

Hotararea nr. 31 din30.09.2019 privind contul executiei bugetare trimestrulI anul 2019

Hotararea nr. 32 din 30.09.2019 privind contul execuţiei bugetare trimestrul II anul 2019

Hotararea nr. 33 din 30.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea nr. 34 din 30.09.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor de interes local conf. OUG nr. 572019

Hotararea nr. 35 din 30.09.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pt.obiectivul Modernizare sistem rutier-str. comunale Zoe Samurcasi

Hotararea nr. 36 din 30.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pt.obiectivul Modernizare sistem rutier, str. comunale-str. Nicolae Balcescu

Hotararea nr. 37 din 30.09.2019 privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico economici pt. obiectivul Modernizare sistem rutier strazi comunale str.Ariei, Crinului, Patriarh Miron Cristea, Nicolae Iorga

Hotararea nr. 38 din 30.09.2019 privind aprobarea indeicatorilor tehnico economici pt.obiectivul amenajare santuri si trotuare str.comunale str.Dealului prelungire

Hotararea nr. 39 din 30.09.2019 privind acordare mandat special ADITPBIlfov pt.stabilirea modalitati de delegare si doc. de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serv.comunitar de transp. public de calatori catre SC REGIO SERV TRANSPORT SRL

Hotararea nr. 40 din 30.09.2019 privind aprobarea punctelorde pe ordinea de zi a GA ADTPBI si acordarea de mandat special ADITPB Ilfov

Hotararea nr. 41 din 30.09.2019 privind acordarea de mandat special ADITTPB ILFOV

Hotararea nr. 42 din 30.09.2019 privind acordarea de mandat special in cadrul AGADIGID ILFOV

Hotararea nr. 43 din 30.09.2019 privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Apa Canal Ilfov SA

Hotararea nr. 44 din 29.10.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 - Lista de investitii

Hotararea nr. 45 din 29.10.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Ciorogarla, judetul Ilfov nr. 18 din 22.06.2017 privind constiturea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pt.Transport Public Bucuresti Ilfov

Hotărârea nr. 46 din 28.11.2019 privind aprobarea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniu UAT Ciorogârla-Consiliul Local

Hotărârea nr. 47 din 28.11.2019 privind darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care işi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din com.Ciorogârla

Hotărârea nr. 48 din 16.12.2019 privind contul execuţiei bugetare trim. III anul 2019

Hotărârea nr. 49 din 16.12.2019 privind a treia rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotărârea nr. 50 din 16.12.2019 privind acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov

Hotărârea nr. 51 din 16.12.2019 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov

Hotărârea nr. 52 din 23.12.2019 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2020

Hotărârea nr. 53 din 23.12.2019 pentru aprobare Regulment privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ teritorială a UAT Ciorogârla, judeţul Ilfov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro