logo ciorogarla

 

Hotărârea nr. 1 din 09.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, la finele anului 2019, în valoare de 3.665.075,62 lei, din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

Hotărârea nr. 2 din 28.01.2020 privind aprobarea Revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Ciorogârla

Hotărârea nr. 3 din 28.01.2020 privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi sau reprezentare

Hotărrea nr. 4 din 28.01.2020 privind stadiul completării şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activitaţii de înscriere a datelor în registrul agricol 2015-2019 pt. semetrul II 2019

Hotărârea nr. 5 din 28.01.2020privind structura reţelei şcolare la nivelul comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2020-2021

Hotărârea nr. 6 din 28.01.2020 privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, la nivelul comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov

Hotărârea nr. 7 din 18.02.2020 privind acordarea de burse şcolare

Hotărârea nr. 8 din 18.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare sediu vechi Primărie

Hotărârea nr. 9 din 18.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare strazi comunale, faza Dali pe str. Mare, Linia Mică, Grădinari, 1 Martie, Dealului, Horia, George Coşbuc, Gh. Doja, comuna Ciorogârla, judetul Ilfov

Hotărârea nr. 10 din 18.02.2020 aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Modernizare strazi comunale, com. Ciorogârla, str Drumul Între Vii, str. Policlinicii prelungire

Hotărârea nr. 11 din 18.02.2020 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov

Hotărârea nr. 12 din 18.02.2020 privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi Interegională ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERREGIONALĂ SUD VEST

Hoărârea nr. 13 din 18.02.2020 privind modificarea HCL Ciorogârla, nr. 23-24.05.2016, respectiv modificarea suprafeţei terenului categoria de folosinţă drumuri-străzi şi a anexelor 23, 24, 34 şi 6 ale HCL 23.24.05.2016

Hotărârea nr. 14 din 18.02.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416-2001, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 15 din 18.02.2020 privind aprobarea finanţării proiectului Reparaţia sediului nou al Primăriei comunei Ţipala, Raionul Ialoveni, Republica Moldova

Hotararea nr. 16 din 27.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectiv amenajare santuri si trotuare Sos. Bucuresti

Hotararea nr. 17 din 27.02.2020 privind stabilirea nivelului de salarizare al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul primariei comunei Ciorogarla incepand cu luna Ianuarie 2020

Hotararea nr. 18 din 27.02.2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 1059 din 23.02.2005

Hotararea nr. 19 din 27.02.2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 1060 din 23.02.2005

Hotararea nr. 20 din 27.02.2020 privind bugetul local al comunei Ciorogarla pe anul 2020

HOTAREA nr. 1 din 11.03.2020 a COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA CIOROGARLA

Hotararea nr. 21 din 26.03.2020 privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Ciorogarla, judetul Ilfov, aprobat in anexa nr. 1 la HCL nr. 2 din 28.01.2020

Hotararea nr. 22 din 26.03.2020 privind prima rectificare a bugetului local al comunei Ciorogarla pe anul 2020

Hotararea nr. 23 din 26.03.2020 privind utilizarea sumei de  8.934.576 lei din excedentul bugetului local al anului 2019 pentru finantarea unor obiective de investitii de la Sectiunea Dezvoltare in anul 2020

Hotarare nr. 24 din 16.04.2020 privind majorarea tarifelor pentru activitatile specifice de salubrizare pe raza comunei Ciorogarla

Hotararea nr. 25 din 30.04.2020 privind trecerea unui bun din domeniul public al comunei Ciorogarla si administrarea Consiliului Local Ciorogarla, in domeniul public al judetului Ilfov si administrarea Consiliului Judetean

Hotararea nr. 26 din 19.05.2020 pentru acordarea de mandate speciale ADTPB Ilfov, privind actul aditional nr. 7 la contractul de delegare a gestiunii servicului de transport public de calatori nr. 1 din 17.09.2018

Hotararea nr. 27 din 19.05.2020 pentru acordarea de mandate speciale ADITPBiLFOV privind actul aditional nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori nr. 3 din 17.05.2019 incheiat cu Serv. Transport Volunatri SA

Hotararea nr. 28 din 19.05.2020 pentru acordarea de mandate speciale ADITPB ILFOV, privind actul aditional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr. 2 din 26.02.2019, incheiat cu Ecotrans TCM SRL

Hotararea nr. 29 din 19.05.2020pt.acordarea mandatelor speciale ADITPB ILFOV privind aprobare proiect Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii servicului de transport local de calatori si proiect Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport

Hotararea nr. 30 din 19.05.2020 privind aprobarea preluarii investitiilor realizate cu finantare in cadrul Proiectului Reabilitare si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud. Ilfov, finantat prin POSMediu 2007-2013, cod SMIS177

Hotararea nr. 31 din 19.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ciorogarla, judetul Ilfov

Hotărârea nr. 32 din 25.06.2020 privind decalarea termenului de plată a chiriei în contractul nr. 5555 din 04.05.2018

Hotărârea nr. 33 din 25.06.2020 privind decalarea termenului de plată a chiriei în contractul nr. 5571 din 04.05.2018

Hotărârea nr. 34 din25.06.2020 privind decalarea termenului de plată a chiriei în contractul nr. 5647 din 07.05.2018

Hotărârea nr. 35 din 25.06.2020 privind decalarea termenului de plată a chiriei în contractul nr. 5981 din11.05.2018

Hotărârea nr. 36 din 25.06.2020 privind decalarea termenului de plată a chiriei în contractul nr. 6750 din 29.05.2018

Hotararea nr. 37 din 21.07.2020 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Ciorogarla, judetul Ilfov nr. 21 din 20.03.2018 privind  infiintare Centru Social Ciorogarla

Hotărârea nr. 38 din 21.07.2020 privind aprobarea "Regulamentelor-cadru de organizare și functionare a serviciilor sociale din cadrul Centrului Social Ciorogarla"

     Anexa 1 la hotararea 38 din 21.07.2020

     Anexa 2 la hotararea 38 din 21.07.2020

     Anexa 3 la hotararea 38 din 21.07.2020

Hotărârea nr. 39 din 21.08.2020 privind a doua rectificare a bugetului local al comunei Ciorogârla pe anul 2020

Hotărârea nr. 40 din 21.08.2020 privind aprobarea activării sumei de 7.434.576 lei din excedentul bugetului local al anului 2019 şi utilizarea acesteia în anul 2020 pentru finanţarea unor obiective de investiţii de la Secţiunea Dezvoltare

Hotărârea nr. 41 din 21.08.2020 privind aprobarea Contractului Cadru vizând acoperirea costurilor pentru colectarea si transportul stocarea temporară, sortarea şi incredinţarea în vederea valorificării deşeurilor de ambalaje

Hotărârea nr. 42 din 21.08.2020 privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Ciorogârla, pentru perioada 2020-2025

Hotararea nr. 43 din 10.09.2020 privind concesionarea prin licitatie publica a spatiului (bunul imobil) cu destinatiea de Dispensar uman, situat in sat Darvari, strada Adunati, nr. 66, com. Ciorogarla, judetul Ilfov

Hotararea nr. 44 din 13.11.2020 privind alegerea presedintului de sedinta pe o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 45 din 13.11.2020 privind organizarea si functionarea comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al Comunei Ciorogarla

Hotararea nr. 46 din 13.11.2020 privind alegerea viceprimarului consiliului local al Comunei Ciorogarla

Hotararea nr. 47 din data de 02.12.2020 privind a treia rectificare  a bugetului local al Comunei Ciorogarla pe anul 2020

Hotararea nr. 48 din 02.12.2020 privind acordare mandate speciale pentru actul aditional nr. 8 la contractul de delegare gestiune serv. transp. incheiat cu STB SA

Hotararea nr. 49 din 02.12.2020 privind acordare mandate ADTPBI pentru forma revizuita a studiului de oportunitate

Hotărârea nr. 50 din 02.12.2020 privind concesionarea imobilului „Dispensar uman” situat în sat Ciorogârla, str. Școlii nr.13

     Studiu de oportunitate

     Caiet de sarcini

     Contract de concesiune

     Raport de evaluare

Hotararea nr. 51 din 02.12.2020 privind stadiul completării de înscriere a datelor în reg.agricol ptr. trimestrul III al anului 2020

Hotararea nr. 52 din 10.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Amenajare şanţuri şi troutuare strada Muncii şi strada Legumelor, com. Ciorogârla, jud. Ilfov

Hotararea nr. 53 din 10.12.2020 privind stadiul completării și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de inscriere a datelor în registrul agricol 2020-2024 pentru trimestrul I și trimestrul II

Hotararea nr. 54 din 10.12.2020 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2021

Hotararea nr. 55 din 10.12.2020 privind planul local de actiune pentru deszăpezire în localitate în caz de necesitate pe perioada iernii 2021-2022

Hotararea nr. 56 din 29.12.2020 privind a patra rectificare a bugetului local al comunei Ciorogarla pe anul 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro