logo ciorogarla

 

Hotărârea nr. 2 din 25.01.2022 privind modificarea tarifelor pentru activităţile specifice de salubrizare pe raza comunei Ciorogârla

Hotărârea nr. 3 din 25.01.2022 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov în vederea aprobării-avizării proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport de călători pe o perioadă de 10 ani, ce urmează a fi încheiat cu operatorul SC Regi Serv Transport SRL

Hotărârea nr. 4 din 25.01.2022 privind acordarea de mandate special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport Bucureşti STB S A Serviciul de Transport Voluntari SA Ecotrans STCM SRL ,SC Regio Serv Transport SRL

Hotărârea nr. 5 din 27.01.2022 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL , privind obiectivul de investiţii CONSTRUIRE SHOWROOM ,HALĂ DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCŢII, ÎMPREJMUIRE TEREN , PORŢI DE ACCES, PLATFORMĂ BETONATĂ, CU PRELUARE DE AVIZE CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM NR.197-26.07.2018 amplasat pe terenul situat în judeţul Ilfov,comuna Ciorogârla, str.Şos.Bucureşti DJ 601, N.C54641,C.F54641, teren în suprafaţă de 8800 mp din acte şi 8754 mp din măsurători

Hotărârea nr. 6 din 27.01.2022 privind structura reţelei şcolare la nivelul comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov pentru anul şcolar 2022-2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotararea nr. 25 din 21.06.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Comuna CIOROGÂRLA din județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială - Orașul Popești-Leordeni (Lider), Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 23 Unității Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10

Hotararea nr. 26 din 21.06.2022 privind acordarea de mandate speciale Asociatiei de Dezvolatre Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti Ilfov in vederea incheierii unor acte aditionale la contractele de delegare a gestiunii serviciului public de tranport local de calatori incheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport Bucuresti STB SA Serviciul de Transport Volunatri SA Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL

Hotararea nr. 27 din 21.06.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare,încheiat la data de 09.11.2009 între Asociaţia de Dezvolatre Intercomunitară Apă ADIA Ilfov, în numele şi pe seama UAT membre,în calitate de Delegatar şi S.C.Apă Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator)

Hotararea nr. 28 din 21.06.2022 privind contul execuţiei bugetare pentru anul 2021

Hotararea nr. 29 din 21.06.2022 privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2022

Hotararea nr. 30 din 21.06.2022 privind convocarea adunarii proprietarilor de terenuri, in vederea alegerii reprezentantului in Comisia Locala Ciorogarla pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor

Hotararea nr. 31 din 29.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni

Hotararea nr. 32 din 29.07.2022 privind stadiul completării şi stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol 2020 2024,pentru trimestrul I a anului 2022

Hotărârea nr. 33 din 18.08.2022 privind participraea UAT CIOROGÂRLA la Programul privind creşterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public prin proiectul MODERNIZARE SISTEMN ILUMINAT PUBLIC IN UAT CIOROGÂRLA, judeţul ILFOV

Hotararea nr. 34 din 30.08.2022 privind neasumarea responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023

Hotararea nr. 35 din 07.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni

Hotărârea nr. 36 din 07.10.2022 privind modificarea și completarea H.C.L nr. 25 din 21.06.2022, în cadrul proiectului "Sistem ITS integral Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public", apelul de proiecte PNRR/2022/C10

      Anexele hotararii nr. 36 din 07.10.2022

Hotărârea nr. 37 din 11.10.2022 privind modificarea și completarea componențeiComisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ciorogârla

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hotărârea nr. 51 din 20.12.2022 privind a doua rectificare a bugetului local al comunei Ciorogârla pe anul 2022
 

 

 

 
 
 

 

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro