logo ciorogarla

 

Hotărârea nr. 1 din 06.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni

Hotararea nr. 2 din 06.01.2023 privind acoperirea integrală a deficitului Secţiunii de Dezvoltare în sumă de 3.662.845,82 lei aferentă anului 2022 din excedentul anilor precedenţi 

Hotărârea nr. 3 din 12.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții «Reabilitare strada Mare, comuna Ciorogârla, județul Ilfov» aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții «Anghel Saligny», precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 4 din 12.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții «Reabilitare strada Grădinari, comuna Ciorogârla, județul Ilfov » aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții «Anghel Saligny», precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 5 din 12.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții «Reabilitare strada Horia, comuna Ciorogârla, județul Ilfov, » aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții «Anghel Saligny», precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 6 din 12.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții «Reabilitare strada 1 Martie, comuna Ciorogârla, județul Ilfov» aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții «Anghel Saligny», precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 7 din 12.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții «Reabilitare strada Dealului, comuna Ciorogârla, județul Ilfov» aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții «Anghel Saligny», precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 8 din 12.01.2023 privind stadiul completării registrului agricol în trimestrul III al anului 2022 si stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de inscriere a datelor in registrul agricol 2020 – 2024

Hotararea nr. 9 din 02.02.2023 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Ciorogarla nr. 44 din 09.11.2022 pentru aprobarea Studiului de Oportunitate si a indicatorilor tehnico economici, a Planului de evolutie a tarifelor si taxelor si a Documentului de Pozitie pentru proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Ilfov-Componenta 1. Colectarea separata si transportul deseurilor municipale"

Hotărârea nr. 10 din 16.02.2023 privind încheierea unui Contract de Parteneriat pentru constituirea Consorțiului pentru Învățământ Dual Integrat Centrul de Expertiză în Regiunea București-Ilfov

      Contract consortiu dual

Hotărîrea nr. 11 din 16.02.2023 privind structura rețelei școlare la nivelul comunei Ciorogârla, județul Ilfov pentru anul școlar 2023 - 2024

      Raport de specialitate

Hotărîrea nr. 12 din 16.02.2023 privind privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și UAT Ciorogârla – Consiliul Local Ciorogârla, județul Ilfov, în vederea realizării proiectului “Ilfov fără țânțari”

Hotărârea nr. 13 din 16.02.2023 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - ADIA Ilfov, în vederea aprobării unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

 
 

 

 

 
 
 

 

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro