logo ciorogarla

 

Hotărârea nr. 1 din 06.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni

Hotararea nr. 2 din 06.01.2023 privind acoperirea integrală a deficitului Secţiunii de Dezvoltare în sumă de 3.662.845,82 lei aferentă anului 2022 din excedentul anilor precedenţi 

Hotărârea nr. 3 din 12.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții «Reabilitare strada Mare, comuna Ciorogârla, județul Ilfov» aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții «Anghel Saligny», precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 4 din 12.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții «Reabilitare strada Grădinari, comuna Ciorogârla, județul Ilfov » aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții «Anghel Saligny», precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 5 din 12.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții «Reabilitare strada Horia, comuna Ciorogârla, județul Ilfov, » aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții «Anghel Saligny», precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 6 din 12.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții «Reabilitare strada 1 Martie, comuna Ciorogârla, județul Ilfov» aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții «Anghel Saligny», precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 7 din 12.01.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții «Reabilitare strada Dealului, comuna Ciorogârla, județul Ilfov» aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții «Anghel Saligny», precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 8 din 12.01.2023 privind stadiul completării registrului agricol în trimestrul III al anului 2022 si stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de inscriere a datelor in registrul agricol 2020 – 2024

Hotararea nr. 9 din 02.02.2023 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Ciorogarla nr. 44 din 09.11.2022 pentru aprobarea Studiului de Oportunitate si a indicatorilor tehnico economici, a Planului de evolutie a tarifelor si taxelor si a Documentului de Pozitie pentru proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Ilfov-Componenta 1. Colectarea separata si transportul deseurilor municipale"

Hotărârea nr. 10 din 16.02.2023 privind încheierea unui Contract de Parteneriat pentru constituirea Consorțiului pentru Învățământ Dual Integrat Centrul de Expertiză în Regiunea București-Ilfov

      Contract consortiu dual

Hotărîrea nr. 11 din 16.02.2023 privind structura rețelei școlare la nivelul comunei Ciorogârla, județul Ilfov pentru anul școlar 2023 - 2024

      Raport de specialitate

Hotărîrea nr. 12 din 16.02.2023 privind privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și UAT Ciorogârla – Consiliul Local Ciorogârla, județul Ilfov, în vederea realizării proiectului “Ilfov fără țânțari”

Hotărârea nr. 13 din 16.02.2023 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - ADIA Ilfov, în vederea aprobării unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

 
 
 
 
 
 
 
 
Hotararea nr. 22 din 27.03.2023 privind stadiul completarii registrului agricol in trimestrul IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol 2020-2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      DALI
 
 
 

Hotararea nr. 36 din 13.06.2023 privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu societățile de transport local de călători

Hotararea nr. 37 din 13.06.2023 Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de Obstretică Ginecologie Buftea și Tensa Art Desing SA cu UAT Ciorogârla- Consiliul Local Ciorogârla în vederea realizării proiectului de interes public “Ilfov, prin ochii tăi”

      Protocol cooperare CJ Ilfov și Spitalul Clinic Obstretică Ginecologie

Hotararea nr. 38 din 13.06.2023 privind stadiul completării registrului agricol în trimestrul I al anului 2023 si stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de inscriere a datelor in registrul agricol 2020 – 2024

Hotararea nr. 39 din 13.06.2023 privind aprobarea unui protocol de cooperare (cadru) între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Adminsitrativ Teritorială Ciorogârla , pentru schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de date spațiale administrate

      Protocol informatii digitale

Hotararea nr. 40 din 13.06.2023 privind pentru aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ SABAR ILFOV SUD

Hotararea nr. 41 privind aprobarea incheierii unui protocol de cooperare intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Ciorogarla din judetul Ilfov si Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Ilfov-Consiliul Judetean, in vederea depunerii proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din judetul Ilfov", finantat prin Planul National de Reducere si Rezilienta, Componenta C15: Educatie, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru pentru a asigura standarde ecologice de proiectare,constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar, Investitie 10: Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi-apel "Microbuze electrice pentru elevi"

Hotărârea nr. 42 Privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni

Hotărârea nr. 43 Privind contul de execuție al bugetului local la sfârșitul anului 2022

Hotărârea nr. 44 Privind aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022

Hotărârea nr. 45 Cu privire la convocarea adunării propietarilor de terenuri în vederea alegerii reprezentanților în COMISIA LOCALĂ CIOROGÂRLA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR

Hotărârea nr. 46 Privind înființarea de trasee turistice/expres în regiunea București-Ilfov și emiterea de licențe de traseu pentru trasee turistice/expres

Hotarârea nr. 47 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov ( ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activității de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică

Hotărârea nr. 48 Privind aprobarea Organigramei,a Statului de funcții și a Regulamentului de Oraganizare și Funcționare aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Ciorogârla 

      Anexa 1

      Anexa 2

      Anexa 3

Hotărârea nr. 49 din 25.08.2023 privind aprobarea strategiei tarifare actualizate și a Actului Adițional nr. 8  la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” - cod My Smis 125325 “Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarile Afumati si Ganeasa, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020” - cod My Smis 155255“ Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020” - cod My Smis 155254

      Act aditional nr. 8 la ADIA Ilfov - august 2023

      Planul anual strategie tarifară apă canal, august 2023 - anexa 1

 

Hotărârea nr. 50 din 25.08.2023 privind  neasumarea responsabilităților organizării și derulării  procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor  și a contractelor/acordurilor-cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029

 

 

 
 

 

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro