Acte necesare:

 • actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei:
  • BI/CI - originale+copii;
  • certificate nastere – originale+copii;
 • certificatele de nastere ale copiilor – originale+copii;
 • livretul de familie– original+copie;
 • certificatul de casatorie – original+copie;
 • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei frecventeaza o forma de invatamant (ADEVERINTA SCOLARA) - original;
 • talon alocatie - original;
 • acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere( CERTIFICAT HANDICAP, TALON PENSIE) – originale+copii;
 • adeverinte de la Oficiul Fortelor de Munca, care sa ateste ca solicitantul si membrii familiei care au varsta cuprinsa intre 16 ani (daca nu frecventeazamunca sau un program de formare profesionala (punct de lucru-CLINCENI) - original;
 • certificat medical de constatre a capacitatii de munca(ANEXA NR.9), emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul C.J.P.Ilfov(DOCTOR CIUCA) - original;
 • adeverinte de venit de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice  Ilfov  din care sa rezulte ca solicitantul si membrii familiei figureaza/nu figureaza in evidentele fiscale cu venituri impozabile (SERVICIUL FISCAL ORASENESC BRAGADIRU) - original;
 • adeverinte din care sa rezulte ca solicitantul si membrii familiei figureaza/nu figureaza in evidenta Casei de Pensii Ilfov (BD.LACUL TEI)– original;
 • adeverinte din care sa rezulte veniturile nete realizate(luna anterioara depunerii cererii), ale solicitantului si membrilor familiei (ANGAJATOR) - original;
 • hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului – original+copie;
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator – original+copie;
 • in cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerata familie beneficiara, vor fi prezentate si documente referitoare la componenta familiei si venituri pentru partenerul solicitantului – originale+copii;
 • dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei - originale+copii.

*** persoana apta de munca: solicitantul cu varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta legala de pensionare, care nu are in ingrijire copii minori cu varsta pana in 7 ani si nu are probleme medicale care sa impiedice angajarea sa in munca.

Pentru anul 2017, venitul minim garantat in conditiile legii 416/2001 este de:

 • 142 Ron pentru o persoana singura;
 • 255 Ron pentru familiile formate din doua persoane;
 • 357 Ron pentru familiile formate din trei persoane;
 • 442 Ron pentru familiile formate din patru persoane;
 • 527 Ron pentru familiile formate din cinci persoane;
 • 37 Ron pentru fiecare alta persoana, peste numarul de cinci, care face parte din familie;

Pentru  modificari  sau acordarea unor noi prestatii , titularul ajutorului va completa:

Adauga comentariu


Cod de securitate
Schimba

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro