Acte necesare:

 • actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei:
  • BI/CI - originale+copii;
  • certificate nastere – originale+copii;
 • certificatele de nastere ale copiilor – originale+copii;
 • livretul de familie - original+copie;
 • certificatul de casatorie- original+copie;
 • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei frecventeaza o forma de invatamant (ADEVERINTA SCOLARA) - original;
 • talon alocatie - original;
 • acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate in intretinere( CERTIFICAT HANDICAP, TALON PENSIE) – originale+copii;
 • adeverinte de venit de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice  Ilfov  din care sa rezulte ca solicitantul si membrii familiei care au varsta cuprinsa intre 16 ani (daca nu frecventeazafigureaza/nu figureaza in evidentele fiscale cu venituri impozabile (SERVICIUL FISCAL ORASENESC BRAGADIRU) - original;
 • adeverinte din care sa rezulte ca solicitantul si membrii familiei figureaza/nu figureaza in evidenta Casei de Pensii Ilfov (BD.LACUL TEI)– original;
 • adeverinte din care sa rezulte veniturile nete realizate(luna anterioara depunerii cererii), ale solicitantului si membrilor familiei (ANGAJATOR) - original;
 • hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii - original+copie;
 • hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii - original+copie;
 • hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii - original+copie;
 • decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii ­- original+copie;
 • hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii original+copie;
 • actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca - original+copie;
 • hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta - original+copie;
 • hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor - original+copie;
 • in cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerata familie beneficiara, vor fi prezentate si documente referitoare la componenta familiei si venituri pentru partenerul solicitantului – originale+copii;
 • dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei - originale+copii.

Pentru  modificari  sau acordarea unei noi prestatii , titularul ajutorului va completa:

cerere tip si declaratie – Anexa nr. 1a;

Adauga comentariu


Cod de securitate
Schimba

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro