Ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri se acorda pe baza de cerere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pe toata perioada sezonului rece (noiembrie – martie).

Familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile de eligibilitate, cu domiciliul sau resedinta pe raza comuna Ciorogirla, depun cererile si declaratiile pe propria raspundere in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei, la sediul Primariei Ciorogirla din str. Sos. Bucuresti, com Ciorogirla, jud. Ilfov.

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute, puse la dispozitia solicitantilor la sediul/site-ul primariei.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale, cu exceptia alocatiei pentru sustinerea familiei, prevazuta de Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a alocatiei de stat pentru copii, prevazuta de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a bugetului personal complementar lunar si a prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) lit. b) si, respectiv alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, a burselor scolare, a drepturilor acordate in baza art. 51 alin. (2) si art. 85 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a stimulentului educational oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile ulterioare, sub forma de tichet social pentru stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate, a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare, precum si veniturile obtinute din activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actele necesare intocmirii dosarului pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei:

 • cerere tip si declaratie – Anexa nr. 1;
 • actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei:
 • BI/CI – originale+copii;
 • certificatele de nastere ale copiilor – originale+copii;
 • livretul de familie - original+copie;
 • certificatul de casatorie- original+copie;
 • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei frecventeaza o forma de invatamant (ADEVERINTA SCOLARA) - original;
 • talon alocatie - original;
 • acte din care sa rezulte ca solicitantul este proprietarul locuintei, situata la adresa inscrisa in actul sau de identitate(dupa caz: C.V.C., succesor de drept, C.V.C. cu clauza de intretinere, contract de inchiriere etc.)- original+copie;
 • facture ENGIE Romania, pentru incalzirea cu gaze naturale;
 • talon auto – Nu trebuie sa detina mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicappentru persoanele aflate in intretinere( CERTIFICAT HANDICAP, TALON PENSIE) – originale+copii;
 • decizia si talonul de pensie ale solicitantului/membrilor familiei - original+copie;
 • adeverinte de venit de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice  Ilfov  din care sa rezulte ca solicitantul si membrii familiei care au varsta cuprinsa intre 16 ani (daca nu frecventeazafigureaza/nu figureaza in evidentele fiscale cu venituri impozabile (SERVICIUL FISCAL ORASENESC BRAGADIRU) - original;
 • adeverinte din care sa rezulte ca solicitantul si membrii familiei figureaza/nu figureaza in evidenta Casei de Pensii Ilfov (BD.LACUL TEI)– original;
 • adeverinte din care sa rezulte veniturile nete realizate(luna anterioara depunerii cererii), ale solicitantului si membrilor familiei (ANGAJATOR) - original;
 • hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei/ incuviintare a adoptiei, potrivit legii - original+copie;
 • hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii - original+copie;
 • decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii ­- original+copie;
 • hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii original+copie;
 • actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca - original+copie;
 • hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta - original+copie;
 • hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor - original+copie;
 • in cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerata familie beneficiara, vor fi prezentate si documente referitoare la componenta familiei si venituri pentru partenerul solicitantului – originale+copii;
 • dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei - originale+copii.

Pentru  modificari  sau acordarea unei noi prestatii , titularul ajutorului va completa:

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face prin dispozitie a primarului, dupa cum urmeaza:

Mentionam ca cererea/declaratia pe propria raspundere va fi primita doar in situatia in care se vor prezenta toate documentele solicitate.

Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI.

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili:

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei / lunar.

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar(lei)

pana la 155

54

intre 155,1-210

48

intre 210,1-260

44

intre 260,1-310

39

intre 310,1-355

34

intre 355,1-425

30

intre 425,1-480

26

intre 480,1-540

20

intre 540,1-615

16

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale:

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar(lei)

pana la 155

262

intre 155,1-210

190

intre 210,1-260

150

intre 260,1-310

120

intre 310,1-355

90

intre 355,1-425

70

intre 425,1-480

45

intre 480,1-540

35

intre 540,1-615

20

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica:

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar(lei)

pana la 155

240

intre 155,1-210

216

intre 210,1-260

192

intre 260,1-310

168

intre 310,1-355

144

intre 355,1-425

120

intre 425,1-480

96

intre 480,1-540

72

intre 540,1-615

48

 

Pentru  modificari  sau acordarea unei noi prestatii , titularul ajutorului va completa:

Adauga comentariu


Cod de securitate
Schimba

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro