Alte beneficii de asistenta sociala

Acte necesare in vederea eliberarii anchetei sociale pentru rechizite:

 • Cerere tip;
 • acte de identitate BI/CI ale parintilor;
 • certificate nastere copii;h
 • certificat de casatorie;
 • acte din care sa rezulte ca urmeaza o forma de invatamant (adeverinta scolara) in original;
 • adeverinta de salariat, eliberata de la locul de munca, pentru parinti, cu venitul net lunar in original;
 • adeverinta ANAF (Bragadiru),pentru cei care nu realizeaza venituri in original.

Acte necesare in vederea intocmirii dosarului pentru serviciul de evaluare persoane adulte cu handicap - LEGEA 448/2006:

  • cerere;
  • carte/buletin de identitate (in termen de valabilitate) – original+copie;
  • certificat de nastere – original+copie;
  • certificat casatorie/hotarare de divort/certificate deces sot (pentru femei);
  •  ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap,din judetul ilfov-original, efectuata inaintea prezentarii la secpah - original;
  •  adeverinta de salariat –original+copie;
  •  decizie de pensionare:-medicala si administrative (pentru pensie de invaliditate) si administrative (pensie de limita     varsta) - original si copie si talon – original;
  •  adeverinta de venituri , pentru venituri impozabile, de la administratia financiara – original+copie (pentru persoanele fara venituri);
  •  adeverinta de la primarie pentru venituri neimpozabile – original;
  • certificatul de incadrare in grad si tip de handicap(ultimul) – original+copie;
  •  scrisoare medicala –tip- de la medicul de familie- original+copie;
  •  certificat medical cu timbru, adresat comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap(care se elibereaza de la secretariatele spitalelor) – original+copie, in baza actelor medicale recente;
  • bilete de iesire din spital ,recente si de la debutul afectiunii –originale si copii;
  •  investigatii paraclinice, care pot fi completate la solicitarea secpah – originale+copii;
  •  referat de la medicul specialist cu istoricul bolii si starea prezenta, adresat cepah – original+copie;
  •  documente medicale de la debutul afectiunii (copilarie ,adolescenta-unde este cazul  – originale+copii;
  •  alte acte care pot sa dovedeasca debutul precoce (ex.:livret militar ,decizie pensie invaliditate ) – originale+copii;
  •  proces verbal medico-legal in cazul accidentelor de munca, rutiere, agresiuni –original+copie;
  •  adeverinta sociala de la medicul de familie vizata de serviciul social al primariei ca persoana este  netransportabila – original+copie;
  •  doua dosare cu sina pentru indosarierea actelor.

  Serviciul Evaluare Complexa Adulti:

  Program de lucru cu publicul: Luni, Marti si Joi orele 09:00 – 13:00

  Tel.: 021.369.58.89/021.369.58.90

  Fax: 021.369.58.88

  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Oras Voluntari, Bulevardul Voluntari nr.94-96, Judetul Ilfov.

   

  ACTELE NECESARE

  IN VEDEREA ELIBERARll CERTIFICATULUI

  DE INCADRARE INTR-O CATEGORIE DE

  PERSOANE CU HANDICAP

  Începând cu data de 19.12.2016 a fost emis Ordinul 1985/1305/5805 privind metodologia pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de  handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor  cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

   Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap  este necesar depunerea următoarelor documente:

  • cerere pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare
  • fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
  • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (aflat pe lista DSP Ilfov);
  • copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare/recuperare);
  • fișa de evaluare psihologică de la un psiholog atestat în psihologie clinică, se completează obligatoriu pentru toate cazurile noi indiferent de dizabilitate iar pentru cazurile care sunt în evidența serviciului se completează doar pentru copiii cu dizabilități mintale, psihice, asociate, boala canceroasă și HIV/SIDA;
  • fișa psihopedagogică;
  • ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de anexa nr. 6- fișa factori de mediu;
  • declarație pe propria răspundere dată în fața asistentului social din primărie: nume în clar, semnătura, numar de înregistrare de la registratură, data și ștampila primăriei, pentru părinții care nu locuiesc cu forme legale la adresa din C.I- adresa reședinței;
  • copie certificat de naştere, C.I. – copil;
  • copie BI/CI părinţi/reprezentant legal;
  • copie a certificatului de căsătorie/divorţ/deces al părinţilor; (dacă este cazul);
  • copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament (dacă este cazul);
  • adeverinţă şcolară;
  • copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, (dacă este în şcoală specială, sau beneficiază de profesor  de sprijin/itinerant);
  • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;
  • adev.venit/adev.salariat/cupon de pensie/cupon buget complementar/cupon alocatie de stat.

  În cazul în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, de va depune la dosar declaraţia părintelui care are domiciliul în altă localitate decât copilul – dată la SPAS, din care să reiasă faptul că acesta este de acord cu încadrarea copilului în grad de handicap.

  În situaţia în care unul dintre părinţi are domiciliul în alt judeţ sau în Municipiul Bucureşti, va depune la dosar o adeverinţă din care să reiasă faptul că nu a depus dosar pentru obţinera certificatului de handicap pentru copil la DGASPC-ul de domiciliu.

   Cererea părintelui sau a reprezentantului legal pentru reâncadrarea în grad de handicap se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului.

  Documentele lipsă la dosar la data reevaluării se vor depune ulterior la SEC în termen de 5 zile dar nu mai târziu de data expirării certificatului vechi  de încadrare în grad de handicap.

  PREZENȚA COPILULUI  ESTE OBLIGATORIE

  PENTRU COPII NEDEPLASABILI, INTERNAŢI ÎN SPITAL SAU AFLAŢI ÎN CENTRE DE RECUPERARE, SE VOR PREZENTA ACTE DOVEDITOARE

   

  Serviciul Evaluare Complexă Copii:

     Program de lucru cu publicul: Marți, Miercuri și Joi orele 08:00 – 11:00

     Tel.: 021.301.82.40 – interior 105.

     Fax: 021.369.58.88

     e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Oraș Voluntari, Bulevardul Voluntari nr.94-96, Județul Ilfov.

            

  Pentru prelungirea certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap actele vor fi depuse cu cel puțin 60 de zile înainte de expirare.

Tel.: 021.369.58.89/021.369.58.90

 Fax:021.369.58.88

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oras Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr.94-96, Judetul Ilfov.

 

      Acte necesare de incadrare a asistentului personal pentru persoane cu grad de handicap/pentru indemnizatii persoane cu grad de handicap:

 • cerere;
 • act de identitate BI/CI asistent personal si persoana cu grad de handicap;
 • certificat nastere asistent personal si persoana cu grad de handicap;
 • certificat de casatorie asistent personal si persoana cu grad de handicap;
 • carnet de munca, adeverinta vechime;
 • acte studii asistent personal;
 • cazier judiciar asistent personal;
 • adeverinta de la medicul de familie asistent personal;
 • certificat de incadrare in grad de handicap, persoana cu grad de handicap.

Adauga comentariu


Cod de securitate
Schimba

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro