In atentia persoanelor juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza unitatii administrativ-teritoriale
Incepand cu data de 22 octombrie 2018, a intrat in vigoare Legea nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (ajutor social).
Ca urmare a acestei modificari, persoanele juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza unitatii administrativ-teritoriale, se pot adresa primarului, in scris, precizand activitatea ce urmeaza a fi desfasurata, numarul de lucratori solicitati si perioada de desfasurare a activitatii sezoniere.


Reproducem mai jos prevederile legale, ce stau la baza modificarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (ajutor social), privind obligatiile ce le revin beneficiarilor de ajutor social si modul de desfasurare a activitatilor:

    ’’ART. 6^1

    In scopul valorificarii fortei de munca locale, primarii au obligatia sa intocmeasca planul de activitati sezoniere pe baza solicitarilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza unitatii administrativ-teritoriale, denumite in continuare beneficiari de lucrari.
    Planul de actiune prevazut la alin. (1) se aproba prin dispozitie a primarului, se afiseaza la sediul primariei si cuprinde activitatile sezoniere, beneficiarii de lucrari, precum si repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfasurarea activitatilor sezoniere.
    Efectuarea activitatilor sezoniere nu excepteaza persoanele de la indeplinirea obligatiei prevazute la art. 6 alin. (2).
    Repartizarea activitatilor sezoniere se realizeaza de catre primar, dupa efectuarea de catre beneficiarii de ajutor social a orelor de munca stabilite in conditiile art. 6 alin. (2)-(4).
    Planul de actiune prevazut la alin. (1) se transmite agentiilor teritoriale in luna urmatoare aprobarii, in termenul prevazut la art. 13^1 alin. (3).’’

   ’’ART. 6^2
    (1) Persoanele care solicita forta de munca pentru desfasurarea activitatilor sezoniere, potrivit art. 6^1 alin. (1), se adreseaza primarului, in scris, precizand activitatea ce urmeaza a fi desfasurata, numarul de lucratori solicitati si perioada de desfasurare a activitatii sezoniere.
    (2) Remunerarea activitatii desfasurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum si alte obligatii si indatoriri se stabilesc prin negociere directa intre beneficiarul de lucrari si persoana care presteaza activitatea, in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.’’
   

     ’’ART. 7^2
    Face exceptie de la indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2), desfasurarea activitatilor sezoniere prevazute la art. 6^1 alin. (2) si a conditiei prevazute la art. 7 alin. (1) persoana apta de munca si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
………………………………..   ’’

’’ART. 15^1
    (1) Lunar, pe data de 1 a fiecarei luni, pentru luna urmatoare, beneficiarii lucrarilor au obligatia de a transmite primarului, in scris, situatia cu persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitatile sezoniere, precum si numarul de ore efectuate.
    (2) Pe baza situatiei prevazute la alin. (1), primarul stabileste mentinerea acordarii ajutorului social sau incetarea acestuia.
    (3) Refuzul repetat de doua ori al persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitatile sezoniere conduce la incetarea dreptului.
    (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) persoanele care au acceptat un loc de munca oferit sau participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, dupa aprobarea listei prevazute la art. 6^1 alin. (2).’’

Adauga comentariu


Cod de securitate
Schimba

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro