INDEMNIZATII-O.U.G.111/2010-concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap:

 • începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, indiferent de persoana îndreptăţită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 • începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 • începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului de inserţie nu mai realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi solicită revenirea în concediul pentru creşterea copilului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

Acte necesare:

cerere tip ANEXA nr. 1;

adeverinte tip angajator in original ANEXA nr. 2, cu veniturile nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului;

angajament tip;

declaratie tip celalalt parinte luare la cunostinta;

anexa declaratie tip celalalt parinte luare la cunostinta;

instiintare;

 • acte de identitate BI/CI ale parintilor;
 • certificat nastere copil;
 • certificat de casatorie;                                                          
 • decizie de suspendare C.I.M. in original/conform cu originalul de catre angajator;
 • copie cerere suspendare conform cu originalul de catre angajator;
 • daca se solicita in cont bancar, extras de cont pe numele titularului la bancile agreate de AJPIS: B.R.D.; Piraeus Bank; Transilvania;  Procredit Bank; I.N.G. Bank; Alpha Bank; C.E.C. Bank; Bancpost; Credit Europe Bank;
 • adeverinta de la medicul de familie, daca a beneficiat de concediului de maternitate, in cazul in care mama nu a realizat venituri supuse impozitului.

INDEMNIZATII-O.U.G.111/2010-pentru prelungirea/reluarea concediului de crestere pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, acte necesare:

cerere tip ANEXA din Ordinul nr.1099/2016;

adeverinte tip angajator in original ANEXA nr. 2, cu veniturile nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului;

 • acte de identitate BI/CI ale parintilor;
 • certificat nastere copil;
 • certificat de casatorie;                                                          
 • decizie de suspendare C.I.M. in original/conform cu originalul de catre angajator;
 • copie cerere suspendare, conform cu originalul de catre angajator;
 • daca se solicita in cont bancar, extras de cont pe numele titularului la bancile agreate de AJPIS: B.R.D.; Piraeus Bank; Transilvania;  Procredit Bank; I.N.G. Bank; Alpha Bank; C.E.C. Bank; Bancpost; Credit Europe Bank;
 • adeverinta de la medicul de familie, daca a beneficiat de concediului de maternitate, in cazul in care mama nu a realizat venituri supuse impozitului.

STIMULENT DE INSERTIE-O.U.G.111/2010-pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap,  revine cu cel putin 3 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, SAU cu 60 zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, daca celalalt parinte solicita/nu solicita sa beneficieze de ,,luna tatalui aferenta ind. de crestere si ingrijire copil:

 • începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 • de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 • incepând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

acte necesare:

cerere tip ANEXA nr. 1;

adeverinte tip angajator in original ANEXA nr. 2, cu veniturile nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului;

angajament tip;

 • acte de identitate BI/CI ale parintilor;
 • certificate nastere copil;
 • certificat de casatorie;
 • decizie de reluare a activitatii in original/conform cu originalul;
 • copie cerere reluare activitate, conform cu originalul de catre angajator;
 • daca se solicita in cont bancar, extras de cont pe numele titularului la bancile agreate de AJPIS: B.R.D.; Piraeus Bank; Transilvania;  Procredit Bank; I.N.G. Bank; Alpha Bank; C.E.C. Bank; Bancpost; Credit Europe Bank.

LUNA TATALUI AFERENTA INDEMNIZATIEI DE CRESTERE SI INGRIJIRE COPIL-O.U.G.111/2010,  acte necesare:

cerere tip reluare a activitatii SE DEPUNE CU 30 ZILE INAINTE DE RELUAREA ACTIVITAII;

 • acte de identitate BI/CI ale parintilor;
 • certificate nastere copil;
 • certificat de casatorie;
 • decizie de reluare a activitatii;
 • daca se solicita in cont bancar, extras de cont pe numele titularului la bancile agreate de AJPIS: B.R.D.; Piraeus Bank; Transilvania;  Procredit Bank; I.N.G. Bank; Alpha Bank; C.E.C. Bank; Bancpost; Credit Europe Bank.

        1. daca celalalt  parinte realizeaza venituri supuse impozitului:

NU DORESTE sa beneficieze de ,,luna tatalui aferenta ind. de crestere si ingrijire copil’’:

 • declaratie tip ca nu doreste sa beneficieze de ,,luna tatalui aferenta ind. de crestere si ingrijire copil’’;

DORESTE sa beneficieze de ,,luna tatalui aferenta ind. de crestere si ingrijire copil’’:

 2. daca celalalt  parinte NU realizeaza venituri supuse impozitului:

Adauga comentariu


Cod de securitate
Schimba

Adresez salutul meu personal tuturor celor care viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe despre Comuna Ciorogarla.

- Victor NICULAE -

Newsletter

Contact

Ne gasiti la adresa:

Comuna Ciorogirla, Str. Sos. Bucuresti,      nr. 112,
C.P. 077055
Judetul Ilfov

Sau ne puteti suna:

Telefon: 021/313.15.90
Fax: 021/313.15.90

E-mail: contact@primariaciorogarla.ro